• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://tr-tr.facebook.com/people/Kenarbel%C4%B1nses%C4%B1-Kenarbel-Haber/100000927452827
YÖNETİCİLERİMİZ

ARDAHAN VALİSİ

 HÜSEYİN
 ÖNER

ÇILDIR KAYMAKAMI

ALPER TAŞ

KENARBEL KÖYÜ MUHTARI

SERKAN AKGÜN 

KENARBEL KÖYÜ DERNEK BAŞKANI 

EROL ERCAN

Beddualar(Kargışlar)

.................. KARGIŞLAR ( BEDDUALAR ) ..................

......A.....

Açık havada sana yıldırım vura
Adın bataydı
Adın ellere miras kala
Adın daşlara yazılsın
Adın gara gelisin
Ağ güne muhtaç galasın
Ağ günün kara olsun
Ağzın kapanaydı
Ağzında dili yanmış
Ah edip ah işitesin
Ah edesin kan kusasın
Allah uyuz verende tırnak vermeye
Allah belanı versin
Allah canını alsın
Allah sana dert vere derman vermeye
Allah seni elimden alsın
Allah seni hicri etsin
Al yeşil duvak takmayasın
Anan üstüne ağlasın
Andıra kalasın
Ataşalara gelesin
Ataşına dönsün
Ayaklarına kara su ine
Ayağın göl başın pınar olsun

.......B.......

Bacanda bayguş ötsün
Bağarsağı yere töküle
Bahdın gara gelsin
Başın batsın
Başına daş düşsün
Başına benim kadar taş düşsün
Başın taşda ayağına yaş da kurtulmasın
Bemurat olasın
Boynun altında kala
Boğazında kalsın
Boyun devrile


......C......

Canın cattık, karnın katık görmeye
Canına ataşlar düşe
Cigerin ağzından döküle
Cigeri yanmiş seeeenn!
Cigeri tahtalarda dorgana
Ciğerine gülle deysin

......Ç......

Çeyizin sandıkda bağlı galsın
Çeyizin duvarda asılı kalsın
Çıra gibi sönesin
Çıra gibi yanasın
Çor tutsun seni
Çöle düşesen susuz galasan

.......D......

Deli deli iplernen bağlanasın
Deli deli sıçasın bokun yiyesin
Deli olup dile, mecnun olup çöle düşesen
Dertlenesin
Dermansız dertlere düşesin
Derdin çok dermanın yok olsun
Dilin Lal olsun
Dil diye dilden, el diye elden olasın
Dört duvar arasında kalasan


.......E.......

Ekmeğim genım olsun
Ekmeğe muhtaç galasın
Ekmek atlı sen yayan olasın
El diye elden, dil diye dilden olasın
Ele gidesin ki garğa bokunu getirmesin
Elbiseni eller geysın
Elin kırılsın
Elin göre gözün görmeye
Elini doluya atasan boş gelsin
Ellerin yanına düşsün
Emeğin burnundan gelsin
Ermeni tohumu!!
Etin lime lime tökülsün
Ettiklerin ögüne çıksın
Etin gurda guşa yem olsun
Evin, eşiyin yıkılsın diyerim
Evine bayguş gonsun


.......G ......

Ganlı köyneyin gelsin
Gara heberin gelsin
Garnına çor düşsün
Garğalar bokunu getmeye
Gaynayan gazanlarda pişesin
Gaynanandan gaynatandan çekesın
Gazıklara bağlanasın
Gidesin dönmiyesin
Gidişin ola da gelişin olmaya
Gittiği yola yılan çıksın
Gorunda gug oturasın
Gor diye gorlanasın, çor diye çorlanasın
Gölgen yere düşmeye
Gözün çıksın
Gözün göre elin görmeye
Gözün kör olsun
Gözün önüne aksın
Gözün görsün elin görmesin
Gözün töküle
Gözüne dizine dursun
Gülün dalın kurusun
Gün yüzü görmeyesin

......H......

Hakkım sana haram olsun, kara katran olsun
Hasretin gözünde kala
Her tiken bir dağda kala, kurda kuşa yem ola
Hevesin kursağında kala
Huyun batsın
Huyun ney ki suyun ne olsun

.......İ......

İki gözün avucuna aksın
İki gözün önüne düşe
İki gözün ögüne döküle
İşiğin söne
İtin eniği
İt ile alamete, kurt ile kıyamete kalasın

......K.....

Kan kusasın
Kara haberin gelsin
Kara yola gidesin
Kara yere giresin
Karnın gatık çükün pıttık görmeye
Kör ocak kalasın
Kökün kuruya
Kurlar gibi uluyasan

......M.....

Muradın gözünde kalsın

....O......

Ocağın söne, kapın tersine döne
Oturduğun yerde gugga kalasın
Omurgan çevrile belin devrile

.....Ö.....

Ödün bokuna karışsın
Ölüp kurtulmayasın, kalıp da sürünesin
Ömründe gülmeyesin

......P....

Pis gününe düşmüş

.....S.....

Sen, sen, sen var ya
Seni ataşlara gelesin
Sene gettiğin hac qenim olsun
Seni parça tike olasın
Seni tike tike olasan
Seni doğranasın
Seni gelin olyayasın
Seni gülle vursun
Seni çor tuta
Seni gorba gor olasın
Seni kan kusasın
Seni kara yere gelesin
Seni zurriyetsiz kalasan
Seni yarimiyesin
Sesin kısılsın
Sesin kesilsin
Sıçan otu yiyesin
Sıcakta ayrana soğukta yorgana muhtaç kalasın
Son görüşün ola
Sufatın tökülsün
Sufatan tökem
Südün batsın
Sütsüz
Suya sabuna hasret kalasın
Südüm sana haram olsun
Südüm sene qenim olsun

.......T........

Torpak senden üsgeh ola
Torpak başına
Torpak atasın taş tutasın
Torpak gözünü doyura
Tuttuğun dal elinde kala
........U.......

Uşakların ağlaya ağlaya galsın


.......Ü........

Üstüne güneş vurmasın
Üstüne şer gele
Üstüne tahtalar örtüle
......V.......

Vatan diye diye canın çıksın
Vana sene, sen vatana habret kal
Vatan torpağına hasret gidesın
Vurgunlara gelesin
Vurğun vursun seni
......Y.......

Yanasan kül olasan
Yana yana galasın
Yaman güne galasan
Yere giresın
Yetim galasın
Yilanlar vursun seni
yorgan döşeye düşesen
Yurdun yuvan dağıla

......Z.......

Zaman kötü golla götü
Zehir girsin boğozuna
Zor ile zorlanasın tor ile torlanasın
Zukkum yiyesen
Zukkkumuna dönsün
Zürriyetsiz kal da görem
Zürriyetin kesilsin ele muhtaç kalsın

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam32
Toplam Ziyaret263682
REKLAMLAR
KÖŞE YAZARLARI

DENİZ KARTAL

 BİRİNCİYE KEL AĞA

YAŞAR GELER

 SOSYAL SORUMSUZLUK